Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri ile ilgili lisansüstü eğitim yapmak amacıyla İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne bağlı 2809 sayılı Kanuna Ek Madde 170’in eklenmesi ile 20.08.2016 tarihinde kurulmuş ve 07.09.2016 tarihinde 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ek Madde 170 ile kurulmuştur.

Lisansüstü öğrencilerin alınmasıyla başlatılan eğitim ve öğretim faaliyetlerine giderek artan bir yoğunlukla devam etmesi düşünülmektedir.

Sağlık Bilimleri Enstitümü’zün amacı, sağlık alanında lisans sonrası başarılı bilim adamları yetiştirmek amacıyla teorik, uygulamalı eğitim ve araştırma yapma olanakları tanımak, ulusal ve uluslararası düzeyde akademisyenler yetiştirmektir.

Enstitümüzde Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı  Tezli Yüksek Lisans, Psikiyatri Anabilim Dalı Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyonu Tezli Yüksek Lisans, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora, Sağlık Fiziği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans, Spor Bilimleri Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans,  Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans, Multidisipliner olarak Yaşlı Sağlığı Tezli yüksek Lisans ve  İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı’nda tezli ve tezsiz yüksek lisans programları bulunmaktadır.

Enstitümüz 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında 89 tezli yüksek lisans ve 7 doktora olmak üzere 96 öğrenciyle eğitime devam etmektedir.