İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz YL Programı

İş Sağlığı ve Güvenliği AnaBilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı; Tüm Sağlık, Mühendislik, Mimarlık, Tıp, Fen, Hukuk, Yönetim ve Organizasyon, Sayısal Yöntemler, Çevre Sağlığı, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler bilim dallarını içermektedir. Lisans mezunları ile birlikte, Temel Sağlık Bilimleri,  Mühendislik, Mimarlık ve Fen disiplinleri mezunlarına yönelik disiplinler-arası bir programdır. Amacı İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi ile yeterli bilgi birikimini sağlamak ve ülke gereksinimleri için uzmanlar yetiştirmek, toplumumuzun yaşam kalite seviyesini yükseltecek şekilde iş kazalarının önlenmesi, meslek hastalıkları için tedbirler alınması konularında disiplinlerarası ve çok disiplinli araştırma, eğitim-öğretimi sürdürme görevini en üst düzeyde yerine getirmektir.