Sağlık Bilimleri alanında uluslararası güncelliği ve teknolojileri hedef alarak, toplumumuzun sağlık yönünden ihtiyaçlarını gözeterek atılım yapan, tercih edilen bir kurum olarak çalışmaktır.